MSB Karlstad

   
 
Miljökänslighetskarta : en GIS-applikation i Umeå kommun : konstruktion, handhavande : [FoU rapport]
Your basket is empty
Vis
Location
 • Ps:uh
Main Entry - Personal Name
 • Johanson, Jens
Title Statement
 • Miljökänslighetskarta : en GIS-applikation i Umeå kommun : konstruktion, handhavande : [FoU rapport]
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Räddningsverket, Karlstad : 1999
SAB Classification Code
Other Classification Number
 • Ps:uh
 • Ny:pu
 • Uhc
 • Ps
Edition Statement
 • 1999 års utg.
Physical Description
 • 55 s.
General Note
 • E-bok
Summary, etc
 • Sammanfattning : Räddningstjänsten i Umeå kommun har uttryckt ett behov av en karta över de områden inom kommunen vilka är av vikt att ta hänsyn till i händelse av ett kemikalieutsläpp i första hand från trafikolyckor där transporter av farligt gods är inblandade. Detta har lett till ett samarbetsprojekt mellan bland annat FOA NBC-skydd och Statens räddningsverk (Räddningsverket). Föreliggande examensarbete behandlar projektets första fas där en MiljöKänslighetsKarta (MKK) i GIS-miljö över Umeå kommun skall skapas och till vilken en användarmodul skall konstrueras och appliceras. Det inledande arbetet har bestått i att sammanställa befintligt digitaliserat kartmaterial över skyddsvärda områden avseende bland annat naturgeografisk och biologisk karaktär. Det bedömda skyddsvärdet hos de objekt som ligger till grund för MKK kommer att, efter sammanslagning av samtliga kartskikt, ge ett totalvärde vilket i sin tur ligger till grund för skyddskänslighetsklassificering av områden. Vid framtagandet av MKK har ArcView 3.0a samt PC ARC/INFO 3.5 använts. ArcView och programspråket Avenue har nyttjats som grund för den användarmodell med vilken MKK kan utforskas. MKK är ingen rigid slutprodukt. Den är istället möjlig att uppdatera om nya skyddsvärda områden tillkommer eller om en annan bedömning av aktuella skyddsvärden är nödvändig att genomföra. I sitt nuvarande skick bör det beaktas att MKK enbart innehåller de skyddsvärda områden vilka har funnits tillgängliga i digitalt format och därför bör områden vilka inte är klassificerade inte heller bedömas som icke skyddsvärda. MKK kan i detta skede användas av räddningstjänsten främst som ett informerande verktyg vid utforsknings och planeringsarbete men användarmodellen gör att MKK även kan användas som rådgivande verktyg vid skarp utryckning.
Language Note
 • Med sammanfattning på engelska
Subject - Topical Term
 • Räddningstjänst
 • Olyckor
 • Kemikalieolyckor
 • Miljö Föroreningar
 • Farligt gods
 • GIS
 • Geografiska informationssystem
 • Risker
Index Term - Uncontrolled
 • Miljökänslighetskartor
Added Entry - Corporate Name
 • Räddningsverket
Holding Institution
 • SRV
Electronic Location and Access
 • https://rib.msb.se/Filer/pdf/14388.pdf Fulltext
ISBN
 • 91-7253-026-X
*000   nam     3
*001780
*007cr
*008        sw      ||| 0|swe
*019 $bga,la,na
*020 $a91-7253-026-X$x91-7253-026-X
*0247 $2P21-256/99
*029 $a14388
*0410 $aswe$beng
*084 $aPs:uh$2kssb
*084 $aNy:pu$2kssb
*084 $aUhc$2kssb
*084 $aPs$2kssb
*1001 $aJohanson, Jens
*24500$aMiljökänslighetskarta :$ben GIS-applikation i Umeå kommun : konstruktion, handhavande : [FoU rapport] /$cJens Johanson
*250 $a1999 års utg.
*260 $aKarlstad :$bRäddningsverket,$c1999
*300 $a55 s.
*500 $aE-bok
*520 $aSammanfattning : Räddningstjänsten i Umeå kommun har uttryckt ett behov av en karta över de områden inom kommunen vilka är av vikt att ta hänsyn till i händelse av ett kemikalieutsläpp i första hand från trafikolyckor där transporter av farligt gods är inblandade. Detta har lett till ett samarbetsprojekt mellan bland annat FOA NBC-skydd och Statens räddningsverk (Räddningsverket). Föreliggande examensarbete behandlar projektets första fas där en MiljöKänslighetsKarta (MKK) i GIS-miljö över Umeå kommun skall skapas och till vilken en användarmodul skall konstrueras och appliceras. Det inledande arbetet har bestått i att sammanställa befintligt digitaliserat kartmaterial över skyddsvärda områden avseende bland annat naturgeografisk och biologisk karaktär. Det bedömda skyddsvärdet hos de objekt som ligger till grund för MKK kommer att, efter sammanslagning av samtliga kartskikt, ge ett totalvärde vilket i sin tur ligger till grund för skyddskänslighetsklassificering av områden. Vid framtagandet av MKK har ArcView 3.0a samt PC ARC/INFO 3.5 använts. ArcView och programspråket Avenue har nyttjats som grund för den användarmodell med vilken MKK kan utforskas. MKK är ingen rigid slutprodukt. Den är istället möjlig att uppdatera om nya skyddsvärda områden tillkommer eller om en annan bedömning av aktuella skyddsvärden är nödvändig att genomföra. I sitt nuvarande skick bör det beaktas att MKK enbart innehåller de skyddsvärda områden vilka har funnits tillgängliga i digitalt format och därför bör områden vilka inte är klassificerade inte heller bedömas som icke skyddsvärda. MKK kan i detta skede användas av räddningstjänsten främst som ett informerande verktyg vid utforsknings och planeringsarbete men användarmodellen gör att MKK även kan användas som rådgivande verktyg vid skarp utryckning.
*546 $aMed sammanfattning på engelska
*592 $aRIB$b2002-11-24
*592 $aRETRO$b2002-11-24
*592 $auppdateringsbas$b2004-05-11
*650 4$aRäddningstjänst
*650 4$aOlyckor
*650 4$aKemikalieolyckor
*650 4$aMiljö Föroreningar
*650 4$aFarligt gods
*650 4$aGIS
*650 4$aGeografiska informationssystem
*650 4$aRisker
*653 $aMiljökänslighetskartor
*7102 $bRäddningsverket
*850 $aSRV
*852 $cPs:uh
*856 $uhttps://rib.msb.se/Filer/pdf/14388.pdf$yFulltext
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Documents 
Send to