MSB Karlstad

   
 
Miljökänslighetskarta för insats och planering vid olyckor : pilotstudie från Umeå kommun : [FoU rapport]
Your basket is empty
Vis
Location
 • Ps:uh
Title Statement
 • Miljökänslighetskarta för insats och planering vid olyckor : pilotstudie från Umeå kommun : [FoU rapport]
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Räddningsverket, Karlstad : 1999
SAB Classification Code
Other Classification Number
 • Ps:uh
 • Ny:pu
 • Uhc
 • Ps
Edition Statement
 • 1999 års utg.
Physical Description
 • 37 s.
General Note
 • E-bok
Summary, etc
 • Sammanfattning : I en olyckssituation med kemikalier och släckvatten måste räddningsledaren fatta snabba beslut om ibland kostsamma åtgärder för att förhindra spridning av kemikalier till mark, grundvatten och ytvatten. Olika miljöer är olika känsliga för påverkan och det kan vara svårt att i insatsskedet bedöma hur känsligt olycksområdet och dess omgivning är samt vilka åtgärder som är mest lämpliga. Det finns därför ett behov av en översiktlig, lättillgänglig information om kommunens känsliga naturintressen och som kan användas av räddningstjänsten, dels i insatsplaneringen, dels i planering för olika skyddsåtgärder. I nära samarbete mellan Umeå kommuns miljökontor, räddningstjänsten och Försvarets forskningsanstalt (FOA) har en Miljökänslighetskarta upprättats för Umeå kommun. Syftet har varit att göra befintlig information om kommunens känsliga områden lättillgänglig för räddningstjänsten. Pilotstudien redovisas som en s.k. Miljökänslighetskarta, dels i form av en datormodell, dels i pappersformat. Vid miljökontor och länsstyrelser finns idag förteckningar över skyddsvärda områden, grundvattentäkter, sällsynta arter och andra känsliga miljöer. Informationen kan finnas i kartformat, i digitalt format (GIS format) och i olika rapporter och utredningar. I flertalet kommuner pågår idag utvecklingsarbeten med att göra miljöanknuten information tillgänglig i olika kart- och modellsystem. Stor vikt har lagts vid att utreda hur Miljökänslighetskartan skall kunna kopplas till de varierande typer av befintligt material som kan finnas i olika kommuner.Arbetet är en pilotstudie som skall ge förslag till en modell för demonstration och test, där en kommuns miljökänslighet ses ur ett olycksperspektiv. Studien har initierats och finansierats av Räddningsverket, Risk- och miljöavdelningen, i Karlstad.
Language Note
 • Med sammanfattning på engelska
Subject - Topical Term
 • Räddningstjänst
 • Geografiska informationssystem
 • GIS
 • Miljö Föroreningar
 • Farligt gods
 • Olyckor
 • Kemikalieolyckor
 • Bränder
Index Term - Uncontrolled
 • Miljökänslighetskartor
 • Planering
 • Insatser
Added Entry - Personal Name
 • Liljedahl, Birgitta
 • Johanson, Jens
 • Sjöström, Jan
 • Nebaeus, Mats
 • Hallgren, Bo
 • Tapani, Lars
 • Olsson, Per-Anders
Added Entry - Corporate Name
 • Räddningsverket
Holding Institution
 • SRV
Electronic Location and Access
 • https://rib.msb.se/Filer/pdf/14387.pdf Fulltext
ISBN
 • 91-7253-020-0
*000   nam     3
*001779
*007cr
*008        sw      ||| 0|swe
*019 $bga,la,na
*020 $a91-7253-020-0$x91-7253-020-0
*0247 $2P21-297/99
*029 $a14387
*0410 $aswe$beng
*084 $aPs:uh$2kssb
*084 $aNy:pu$2kssb
*084 $aUhc$2kssb
*084 $aPs$2kssb
*24500$aMiljökänslighetskarta för insats och planering vid olyckor :$bpilotstudie från Umeå kommun : [FoU rapport] /$cBirgitta Liljedahl ...
*250 $a1999 års utg.
*260 $aKarlstad :$bRäddningsverket,$c1999
*300 $a37 s.
*500 $aE-bok
*520 $aSammanfattning : I en olyckssituation med kemikalier och släckvatten måste räddningsledaren fatta snabba beslut om ibland kostsamma åtgärder för att förhindra spridning av kemikalier till mark, grundvatten och ytvatten. Olika miljöer är olika känsliga för påverkan och det kan vara svårt att i insatsskedet bedöma hur känsligt olycksområdet och dess omgivning är samt vilka åtgärder som är mest lämpliga. Det finns därför ett behov av en översiktlig, lättillgänglig information om kommunens känsliga naturintressen och som kan användas av räddningstjänsten, dels i insatsplaneringen, dels i planering för olika skyddsåtgärder. I nära samarbete mellan Umeå kommuns miljökontor, räddningstjänsten och Försvarets forskningsanstalt (FOA) har en Miljökänslighetskarta upprättats för Umeå kommun. Syftet har varit att göra befintlig information om kommunens känsliga områden lättillgänglig för räddningstjänsten. Pilotstudien redovisas som en s.k. Miljökänslighetskarta, dels i form av en datormodell, dels i pappersformat. Vid miljökontor och länsstyrelser finns idag förteckningar över skyddsvärda områden, grundvattentäkter, sällsynta arter och andra känsliga miljöer. Informationen kan finnas i kartformat, i digitalt format (GIS format) och i olika rapporter och utredningar. I flertalet kommuner pågår idag utvecklingsarbeten med att göra miljöanknuten information tillgänglig i olika kart- och modellsystem. Stor vikt har lagts vid att utreda hur Miljökänslighetskartan skall kunna kopplas till de varierande typer av befintligt material som kan finnas i olika kommuner.Arbetet är en pilotstudie som skall ge förslag till en modell för demonstration och test, där en kommuns miljökänslighet ses ur ett olycksperspektiv. Studien har initierats och finansierats av Räddningsverket, Risk- och miljöavdelningen, i Karlstad.
*546 $aMed sammanfattning på engelska
*592 $aRIB$b2002-11-24
*592 $aRETRO$b2002-11-24
*592 $auppdateringsbas$b2004-05-11
*650 4$aRäddningstjänst
*650 4$aGeografiska informationssystem
*650 4$aGIS
*650 4$aMiljö Föroreningar
*650 4$aFarligt gods
*650 4$aOlyckor
*650 4$aKemikalieolyckor
*650 4$aBränder
*653 $aMiljökänslighetskartor
*653 $aPlanering
*653 $aInsatser
*7001 $aLiljedahl, Birgitta
*7001 $aJohanson, Jens
*7001 $aSjöström, Jan
*7001 $aNebaeus, Mats
*7001 $aHallgren, Bo
*7001 $aTapani, Lars
*7001 $aOlsson, Per-Anders
*7102 $bRäddningsverket
*850 $aSRV
*852 $cPs:uh
*856 $uhttps://rib.msb.se/Filer/pdf/14387.pdf$yFulltext
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Documents 
Send to