MSB Karlstad

   
 
Analys av oljehaltiga avloppsvatten
Your basket is empty
Vis
Location
 • Uhcb
Main Entry - Personal Name
 • Nyström, Erik
Title Statement
 • Analys av oljehaltiga avloppsvatten
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Statens naturvårdsverk, Solna : 1987
SAB Classification Code
Other Classification Number
 • Ucef
 • Uhcb
Physical Description
 • 80 s.
Series Statement/Added entry--Title
 • Rapport / Naturvårdsverket ; 3319, ISSN 0282-7298
General Note
 • Tillsynsprojektet 1984-1988
Summary, etc
 • Inom Naturvårdsverkets tillsynsprojekt har delprojektet "Analys av oljehaltiga avloppsvatten" drivits sedan 1985. Dessförinnan hade IVL på Naturvårdsverkets uppdrag redovisat ett antal analysmetoder för olja i vatten i SNV PM 1706 "Analys av petroleum kolväten i vatten - En presentation av några enkla analysmetoder". Parallellt drivs inom tillsyns projektet ett projekt där lämpliga provtagningsrutiner tas fram. Här kan endast betonas den viktiga roll som provtagningen som spelar för ett relevant resultat. Oljeanalysprojektet har bedrivits i två faser. I den första har representanter för Nynäs Petroleum AB, Generaltullstyrelsens laboratorium, IVL och Naturvårdsverket arbetat fram förslag till olika analysmetoder. Arbetet har utförts av deltagarna på egna laboratorier. Analysmanualer har därefter testats på olika industriella vatten. I den andra frasen har de slutliga förslagen till analysförfaranden används vid analys av olika avloppsvatten med hjälp av ett antal kommersiella laborationer. Resultaten har utvärderats och slutsatserna finns nedan. Även om resultaten lämnar ett antal frågor obesvarade anser delprojektdelningen att följande analysmetoder kan rekommenderas. 1. För rutinmässig övervakning bör svensk standard 02 81 45 användas med följande modifikationer: a) Extraktionsmedel: 1, 1,2 trikolor - 1, 2, 2 triflouretan. b) Bensen tas bort ur referensblandningen.c) Utsaltning skall alltid göras med 40 g NaCl / 1 prov. d) Skakning ska ske under en halv timme med 100-150 st, ca 5 cm långa fram- och tillbakagående rörelser per minut. Extraktionen kan ske antingen direkt i provningsflaskan eller i separertratt. Vid extraktion direkt i provtagningsflaskan bör denna vid provtagningsflaskan bör denna vid uttaget fyllas till högst 80 %. e) Absorbansen skall mätas vid det maxima som finns mellan 2915 och 2940 respektive 2950 och 2975 cm-1. Detta innebär att man kan använda förinställda vågtal bara om man kontrollerar att maxima finns i dessa vågtal. f) Aromathalten mäts ned toluen somens och vid det maximum som finns mellan 3015 och 3040 cm-1. g) Mätningen skall göras både för totalt extraherbart och mineralolja h) Analysresultatet anges som summan av det värde som erhållits enligt e) och värdet på aromater enligt f). Dessutom anges aromathalten explicit. T ex: "Totalt extraherbara organiska ämnen 53 mg / l varav aromater som toluen 10 mg / l". Innan ett företag övergår till det förslagna modifierade metoden bör man i samråd med tillsynmyndigheten närmare studera vilken mån man får förändrade analysresultatet och vilka konsekvenser detta för med sig. En internationell standard som baserats på ett förslag av ISO diskuteras för närvarande. Den föreslagna modifierade standarden ligger närmare ISO-förslaget än vad den nuvarande standarden gör. Om ett förslag från ISO accepteras internationellt bör även Sverige övergå till denna standard.2. Vid mer sällan återkommande kontroller och i samband med prövning av verksamheten bör halten av enskilda lägre aromater bestämmas med hjälp av GC och möjlig förekomst av högre aromater med hjälp av GC och LC. För de fall som det finns villkor på aromater måste analysbehoven dock anpassas så att villkoret kan kontrolleras.
Language Note
 • Med sammanfattning på engelska
Subject - Topical Term
 • Vattenföroreningar
 • Analytisk kemi
 • Metodik
 • Olja
 • Kromatografi
 • Miljö Föroreningar
Index Term - Uncontrolled
 • Avloppsvatten
 • IR-analys
Added Entry - Corporate Name
 • Statens naturvårdsverk
Holding Institution
 • SRV
ISBN
 • 91-620-3319-0
*000   nam     3
*001768
*008        sw      ||| 0|swe
*020 $a91-620-3319-0$x91-620-3319-0
*029 $a13715
*0410 $aswe$beng
*08400$aUcef$2kssb
*08400$aUhcb$2kssb
*1001 $aNyström, Erik
*24500$aAnalys av oljehaltiga avloppsvatten /$c[Erik Nyström]
*260 $aSolna :$bStatens naturvårdsverk,$c1987
*300 $a80 s.
*44000$aRapport / Naturvårdsverket ;$v3319,$x0282-7298
*500 $aTillsynsprojektet 1984-1988
*520 $aInom Naturvårdsverkets tillsynsprojekt har delprojektet "Analys av oljehaltiga avloppsvatten" drivits sedan 1985. Dessförinnan hade IVL på Naturvårdsverkets uppdrag redovisat ett antal analysmetoder för olja i vatten i SNV PM 1706 "Analys av petroleum kolväten i vatten - En presentation av några enkla analysmetoder". Parallellt drivs inom tillsyns projektet ett projekt där lämpliga provtagningsrutiner tas fram. Här kan endast betonas den viktiga roll som provtagningen som spelar för ett relevant resultat. Oljeanalysprojektet har bedrivits i två faser. I den första har representanter för Nynäs Petroleum AB, Generaltullstyrelsens laboratorium, IVL och Naturvårdsverket arbetat fram förslag till olika analysmetoder. Arbetet har utförts av deltagarna på egna laboratorier. Analysmanualer har därefter testats på olika industriella vatten. I den andra frasen har de slutliga förslagen till analysförfaranden används vid analys av olika avloppsvatten med hjälp av ett antal kommersiella laborationer. Resultaten har utvärderats och slutsatserna finns nedan. Även om resultaten lämnar ett antal frågor obesvarade anser delprojektdelningen att följande analysmetoder kan rekommenderas. 1. För rutinmässig övervakning bör svensk standard 02 81 45 användas med följande modifikationer: a) Extraktionsmedel: 1, 1,2 trikolor - 1, 2, 2 triflouretan. b) Bensen tas bort ur referensblandningen.c) Utsaltning skall alltid göras med 40 g NaCl / 1 prov. d) Skakning ska ske under en halv timme med 100-150 st, ca 5 cm långa fram- och tillbakagående rörelser per minut. Extraktionen kan ske antingen direkt i provningsflaskan eller i separertratt. Vid extraktion direkt i provtagningsflaskan bör denna vid provtagningsflaskan bör denna vid uttaget fyllas till högst 80 %. e) Absorbansen skall mätas vid det maxima som finns mellan 2915 och 2940 respektive 2950 och 2975 cm-1. Detta innebär att man kan använda förinställda vågtal bara om man kontrollerar att maxima finns i dessa vågtal. f) Aromathalten mäts ned toluen somens och vid det maximum som finns mellan 3015 och 3040 cm-1. g) Mätningen skall göras både för totalt extraherbart och mineralolja h) Analysresultatet anges som summan av det värde som erhållits enligt e) och värdet på aromater enligt f). Dessutom anges aromathalten explicit. T ex: "Totalt extraherbara organiska ämnen 53 mg / l varav aromater som toluen 10 mg / l". Innan ett företag övergår till det förslagna modifierade metoden bör man i samråd med tillsynmyndigheten närmare studera vilken mån man får förändrade analysresultatet och vilka konsekvenser detta för med sig. En internationell standard som baserats på ett förslag av ISO diskuteras för närvarande. Den föreslagna modifierade standarden ligger närmare ISO-förslaget än vad den nuvarande standarden gör. Om ett förslag från ISO accepteras internationellt bör även Sverige övergå till denna standard.2. Vid mer sällan återkommande kontroller och i samband med prövning av verksamheten bör halten av enskilda lägre aromater bestämmas med hjälp av GC och möjlig förekomst av högre aromater med hjälp av GC och LC. För de fall som det finns villkor på aromater måste analysbehoven dock anpassas så att villkoret kan kontrolleras.
*546 $aMed sammanfattning på engelska
*59200$aRIB$b2002-09-11
*59200$aRETRO$b2002-09-11
*59200$auppdateringsbas$b2004-05-11
*650 4$aVattenföroreningar
*650 4$aAnalytisk kemi
*650 4$aMetodik
*650 4$aOlja
*650 4$aKromatografi
*650 4$aMiljö Föroreningar
*653 $aAvloppsvatten
*653 $aIR-analys
*7102 $bStatens naturvårdsverk
*850 $aSRV
*852 $cUhcb
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to
IdStatusDue dateOwnerLocationShelf
Ex 1Available KarlstadVåning 1Uhcb