MSB Karlstad

   
 
Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige 2021
Your basket is empty
Vis
Main Entry - Personal Name
 • Engström, Mariana Försvarshögskolan,Analys Författare/medförfattare
Title Statement
 • Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige 2021
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Försvarshögskolan (FHS), Stockholm : 2021
Physical Description
 • 292s.
Summary, etc
 • FörordNär denna bok går till tryck befinner vi oss förhoppningsvis i slutskedet av västvärldens coronapandemi, medan delar av världen fortfarande har väldigt låg vaccintäckning och riskerar fortsatta vågor av omfattande covidinfektion. I Sverige arbetar sjukvårdens aktörer tillsammans för att skyndsamt erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. Den 28 juni begärde statsminister Stefan Löfven om entledigande, och leder därmed nu en övergångsregering. Den 29 juni inledde talmannen uppdraget att (ännu en gång) ta fram förslag till ny statsminister. Turbulensen tycks ha blivit vardag och enigheten att vi behöver stärka vår säkerhet växer.I osäkra tider är samhället beroende av att allt fler ska känna det angeläget att bidra till en ökad säkerhet och till skyddet och försvaret av våra grundläggande värderingar. Vi vill med framsidan av rapporten uppmärksamma en av de yrkesgrupper som (utöver sjukvårdspersonalen) stått i frontlinjen under de senaste 18 månaderna. En yrkesgrupp som under coronapandemin på ett tydligt sätt har visat sig utgöra en förutsättning för svensk krisberedskap och totalförsvar. Om inte förskolelärare, fritidspedagoger och lärare går till jobbet, så kan exempelvis heller inte sjuksköterskor, riksdagsledamöter, läkare, renhållningsarbetare, poliser, räddningstjänstpersonal, veterinärer, lantbrukare eller officerare gå till jobbet. Det gäller både i kris och vid höjd beredskap.Försvarshögskolan har sedan 2007 gett ut rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Från och med 2018 ansvarar Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) för att uppdatera rapporten. Rapporten utgör undervisningsmaterial i centrets uppdragsutbildningar och i Försvarshögskolans högskolekurser, men är också avsedd som ett kunskapsunderlag till verksamheter och individer som arbetar med frågor rörande krisberedskap ochFörutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverigeivtotalförsvar. Ett stort antal medarbetare, som på olika sätt både har forskat om och verkat inom ramen för krisberedskap och totalförsvar, har bidragit till rapporten.2021 års utgåva är delfinansierad av MSB, vilket har gett oss goda möjligheter att utöka rapporten med aktuella ämnesområden såsom psykologiskt försvar och cybersäkerhet. Det är vår avsikt att fortsätta utveckla texten för att kontinuerligt ge en rättvisande bild av läget i svensk beredskap för kris och krig och försöka beskriva de utmaningar som återstår.Vi är tacksamma för alla de synpunkter och kommentarer vi får in om rapportens innehåll och struktur från er som läser. Rapporten har i och med denna utgåva fått karaktären av ett uppslagsverk, och vi hoppas den har en än mer läsvänlig struktur och att det i innehållsförteckningen är enkelt att hitta det man som läsare söker efter.Planeringen av vår beredskap har länge skett i väntan på utredningar och beslut. Det är alltmer uppenbart att tiden för att agera (liksom investera, prioritera, implementera) har kommit.Med önskan om en inspirerande läsning,Fredrik Bynander, Centrumchef CTSSJenny Deschamps-Berger, Chef enheten för analysStockholm, den 1 juli 2021.
Subject - Topical Term
 • SOCIAL SCIENCES Political Science Public Administration Studies
 • SAMHÄLLSVETENSKAP Statsvetenskap Studier av offentlig förvaltning
 • SAMHÄLLSVETENSKAP Statsvetenskap
 • SOCIAL SCIENCES Political Science
Index Term - Uncontrolled
 • totalförsvar
 • krisberedskap
 • totalförsvarsjuridik
 • Sverige
 • svensk förvaltning
 • Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
 • Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Added Entry - Corporate Name
 • Försvarshögskolan Analys org
Electronic Location and Access
 • https://www.fhs.se/download/18.7ff1bbb17b4b67d55577ca4/1630488820846/F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20f%C3%B6r%20krisberedskap%20och%20totalf%C3%B6rsvar%20i%20Sverige%202021.pdf
 • http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:1593002/FULLTEXT02.pdf
 • http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-10285 Till lärosätets (fhs) databas
ISBN
 • 978-91-88975-09-6
*00005110nam a2200409  4500
*00150605
*008210910s2021  | |||||||||||000 ||swe| 
*020 $a978-91-88975-09-6
*0247 $aurn:nbn:se:fhs:diva-10285$2urn
*035 $a(SwePub)oai:DiVA.org:fhs-10285
*040 $a(SwePub)fhs
*041 $aswe$bswe
*042 $9SwePub
*072 7$apop$2swepub-contenttype
*072 7$arap$2swepub-publicationtype
*1001 $aEngström, Mariana$uFörsvarshögskolan,Analys$4aut
*24510$aFörutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige 2021
*264 1$aStockholm :$bFörsvarshögskolan (FHS),$c2021
*300 $a292s.
*338 $aelectronic$2rdacarrier
*506 $agratis
*506 $agratis
*520 $aFörordNär denna bok går till tryck befinner vi oss förhoppningsvis i slutskedet av västvärldens coronapandemi, medan delar av världen fortfarande har väldigt låg vaccintäckning och riskerar fortsatta vågor av omfattande covidinfektion. I Sverige arbetar sjukvårdens aktörer tillsammans för att skyndsamt erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. Den 28 juni begärde statsminister Stefan Löfven om entledigande, och leder därmed nu en övergångsregering. Den 29 juni inledde talmannen uppdraget att (ännu en gång) ta fram förslag till ny statsminister. Turbulensen tycks ha blivit vardag och enigheten att vi behöver stärka vår säkerhet växer.I osäkra tider är samhället beroende av att allt fler ska känna det angeläget att bidra till en ökad säkerhet och till skyddet och försvaret av våra grundläggande värderingar. Vi vill med framsidan av rapporten uppmärksamma en av de yrkesgrupper som (utöver sjukvårdspersonalen) stått i frontlinjen under de senaste 18 månaderna. En yrkesgrupp som under coronapandemin på ett tydligt sätt har visat sig utgöra en förutsättning för svensk krisberedskap och totalförsvar. Om inte förskolelärare, fritidspedagoger och lärare går till jobbet, så kan exempelvis heller inte sjuksköterskor, riksdagsledamöter, läkare, renhållningsarbetare, poliser, räddningstjänstpersonal, veterinärer, lantbrukare eller officerare gå till jobbet. Det gäller både i kris och vid höjd beredskap.Försvarshögskolan har sedan 2007 gett ut rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Från och med 2018 ansvarar Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) för att uppdatera rapporten. Rapporten utgör undervisningsmaterial i centrets uppdragsutbildningar och i Försvarshögskolans högskolekurser, men är också avsedd som ett kunskapsunderlag till verksamheter och individer som arbetar med frågor rörande krisberedskap ochFörutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverigeivtotalförsvar. Ett stort antal medarbetare, som på olika sätt både har forskat om och verkat inom ramen för krisberedskap och totalförsvar, har bidragit till rapporten.2021 års utgåva är delfinansierad av MSB, vilket har gett oss goda möjligheter att utöka rapporten med aktuella ämnesområden såsom psykologiskt försvar och cybersäkerhet. Det är vår avsikt att fortsätta utveckla texten för att kontinuerligt ge en rättvisande bild av läget i svensk beredskap för kris och krig och försöka beskriva de utmaningar som återstår.Vi är tacksamma för alla de synpunkter och kommentarer vi får in om rapportens innehåll och struktur från er som läser. Rapporten har i och med denna utgåva fått karaktären av ett uppslagsverk, och vi hoppas den har en än mer läsvänlig struktur och att det i innehållsförteckningen är enkelt att hitta det man som läsare söker efter.Planeringen av vår beredskap har länge skett i väntan på utredningar och beslut. Det är alltmer uppenbart att tiden för att agera (liksom investera, prioritera, implementera) har kommit.Med önskan om en inspirerande läsning,Fredrik Bynander, Centrumchef CTSSJenny Deschamps-Berger, Chef enheten för analysStockholm, den 1 juli 2021.
*650 7$aSOCIAL SCIENCES$xPolitical Science$xPublic Administration Studies$0(SwePub)50602$2hsv//eng
*650 7$aSAMHÄLLSVETENSKAP$xStatsvetenskap$xStudier av offentlig förvaltning$0(SwePub)50602$2hsv//swe
*650 7$aSAMHÄLLSVETENSKAP$xStatsvetenskap$0(SwePub)506$2hsv//swe
*650 7$aSOCIAL SCIENCES$xPolitical Science$0(SwePub)506$2hsv//eng
*653 $atotalförsvar
*653 $akrisberedskap
*653 $atotalförsvarsjuridik
*653 $aSverige
*653 $asvensk förvaltning
*653 $aStatsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
*653 $aStatsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
*7102 $aFörsvarshögskolan$bAnalys$4org
*8564 $uhttps://www.fhs.se/download/18.7ff1bbb17b4b67d55577ca4/1630488820846/F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20f%C3%B6r%20krisberedskap%20och%20totalf%C3%B6rsvar%20i%20Sverige%202021.pdf
*8564 $uhttp://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:1593002/FULLTEXT02.pdf$xprimary
*85648$uhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-10285$xlärosäteslänk$yTill lärosätets (fhs) databas
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
IdStatusDue dateOwnerLocationShelf
Ex1Available KarlstadVåning 3S
Ex2Available KarlstadVåning 3S
Ex3Available KarlstadVåning 3S