MSB Karlstad

   
 
Åtgärder vid akut vattenförorening och sjukdomsutbrott : information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning
Your basket is empty
Vis
Location
 • Ppda
Main Entry - Personal Name
 • Stenström, Tore, 1936-
Title Statement
 • Åtgärder vid akut vattenförorening och sjukdomsutbrott : information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Statens livsmedelsverk, Uppsala : 1994
SAB Classification Code
Other Classification Number
 • Ppda
 • Uhcb
Physical Description
 • 49 s.
Series Statement/Added entry--Title
 • Rapport / Livsmedelsverket ; 94:24, ISSN 1104-7089
Summary, etc
 • Den kommunala vattenförsörjningen kan också slås ut genom att vattnet blir otjänligt genom kemisk förorening eller genom att det uppstår akut vattenbrist på grund av en stor vattenläcka eller ett längre strömavbrott. Även sådana händelser har inträffat i Sverige under de senaste åren och sannolikheten för att de inträffar i krig är stor. Den här rapporten försöker visa att sjukdomsutbrott orsakade av mikrobiologisk eller kemisk förorening kan inträffa nästan var som helst. Genom några fallbeskrivningar försöker författarna visa hur detta kan upplevas. Dessutom försöker rapporten, särskilt i bilagorna, ge konkreta exempel på åtgärder man kan vidta såväl i förebyggande syfte som när något hänt. Rapporten vill visa att god planering och beredskap lönar sig, även från ekonomisk synpunkt. Det grundar vi på erfarenhet som vi samlat från kunniga personer i många kommuner och konsultföretag m.m. Ur innehållet : Åtgärder vid akut vattenförorening och sjukdomsbrott ; Förekomst av sjukdomsutbrott orsakade av mikrobiologisk eller kemisk förorening i fred ; Hur vanlig är vattenburen smitta? ; Tekniska orsaker till sjukdomsutbrott orsakade av mikrobiologisk förorening ; Ytvattentäkter ; Grundvattentäkter ; Korskopplingar ; Växt av mikroorganismer i ledningsnät ; Ansvarsförhållanden ; Beredskapshänsyn i planeringen ; Mål för beredskapsinriktningen ; Ökade risker under beredskap och krig ; Ökad risk för sabotage ; Ökad risk för kemisk förorening ; Handböcker för beredskapsplanläggning ; Informationsberedskap ; Hur upptäcks risk för sjukdomsutbrott? ; Förslag till åtgärder vid sjukdomsutbrott eller akut risk för smitta ; Provtagning och undersökningar ; Tekniskt tillvägagångssätt vid vattenprovtagning ; Undersökning av sjukligheten ; Snabb teknisk utredning ; Tekniska åtgärder för att skydda konsumenterna ; Distribution av nödvatten ; Åtgärder vid vattentäkten och vid vattenverket ; Sanering av nätet ; Ledningsgrupp ; Åtgärder vid diffusa symptom utan uppenbar / påvisbar orsak ; Åtgärder om vattnet är otjänligt med tecken på ökad sjuklighet saknas
Subject - Topical Term
 • Dricksvatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenföroreningar
 • Riskhantering
 • Vattentäkter
 • Beredskap
 • Miljö Föroreningar
Added Entry - Personal Name
 • Andersson, Yvonne
Added Entry - Corporate Name
 • Statens livsmedelsverk
Holding Institution
 • SRV
*000   nam     3
*0011868
*008940714s1994  sw  ze   |00 0 swe
*029 $a6773
*084 $aPpda$2kssb
*084 $aUhcb$2kssb
*1001 $aStenström, Tore,$d1936-
*24500$aÅtgärder vid akut vattenförorening och sjukdomsutbrott :$binformation om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning /$cav Tore Stenström och Yvonne Andersson
*260 $aUppsala :$bStatens livsmedelsverk,$c1994
*300 $a49 s.
*440 0$aRapport / Livsmedelsverket ;$v94:24,$x1104-7089
*520 $aDen kommunala vattenförsörjningen kan också slås ut genom att vattnet blir otjänligt genom kemisk förorening eller genom att det uppstår akut vattenbrist på grund av en stor vattenläcka eller ett längre strömavbrott. Även sådana händelser har inträffat i Sverige under de senaste åren och sannolikheten för att de inträffar i krig är stor. Den här rapporten försöker visa att sjukdomsutbrott orsakade av mikrobiologisk eller kemisk förorening kan inträffa nästan var som helst. Genom några fallbeskrivningar försöker författarna visa hur detta kan upplevas. Dessutom försöker rapporten, särskilt i bilagorna, ge konkreta exempel på åtgärder man kan vidta såväl i förebyggande syfte som när något hänt. Rapporten vill visa att god planering och beredskap lönar sig, även från ekonomisk synpunkt. Det grundar vi på erfarenhet som vi samlat från kunniga personer i många kommuner och konsultföretag m.m. Ur innehållet : Åtgärder vid akut vattenförorening och sjukdomsbrott ; Förekomst av sjukdomsutbrott orsakade av mikrobiologisk eller kemisk förorening i fred ; Hur vanlig är vattenburen smitta? ; Tekniska orsaker till sjukdomsutbrott orsakade av mikrobiologisk förorening ; Ytvattentäkter ; Grundvattentäkter ; Korskopplingar ; Växt av mikroorganismer i ledningsnät ; Ansvarsförhållanden ; Beredskapshänsyn i planeringen ; Mål för beredskapsinriktningen ; Ökade risker under beredskap och krig ; Ökad risk för sabotage ; Ökad risk för kemisk förorening ; Handböcker för beredskapsplanläggning ; Informationsberedskap ; Hur upptäcks risk för sjukdomsutbrott? ; Förslag till åtgärder vid sjukdomsutbrott eller akut risk för smitta ; Provtagning och undersökningar ; Tekniskt tillvägagångssätt vid vattenprovtagning ; Undersökning av sjukligheten ; Snabb teknisk utredning ; Tekniska åtgärder för att skydda konsumenterna ; Distribution av nödvatten ; Åtgärder vid vattentäkten och vid vattenverket ; Sanering av nätet ; Ledningsgrupp ; Åtgärder vid diffusa symptom utan uppenbar / påvisbar orsak ; Åtgärder om vattnet är otjänligt med tecken på ökad sjuklighet saknas
*59200$aRIB$b2002-09-09
*59200$aRETRO$b2002-09-09
*59200$auppdateringsbas$b2004-05-11
*650 4$aDricksvatten
*650 4$aVattenförsörjning
*650 4$aVattenföroreningar
*650 4$aRiskhantering
*650 4$aVattentäkter
*650 4$aBeredskap
*650 4$aMiljö Föroreningar
*7001 $aAndersson, Yvonne
*7101 $bStatens livsmedelsverk
*850 $aSRV
*852 $cPpda
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to
IdStatusDue dateOwnerLocationShelf
Ex 1Available KarlstadVåning 3Ppda