MSB Karlstad

   
 
Akuta effekter på tall vid vådautsläpp av klorgas : FoU rapport
Your basket is empty
Vis
Location
 • Uhc
Main Entry - Personal Name
 • Egberth, Mikael, 1966-
Title Statement
 • Akuta effekter på tall vid vådautsläpp av klorgas : FoU rapport
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Räddningsverket, Karlstad : 1998
SAB Classification Code
Other Classification Number
 • Uhc
Edition Statement
 • 1998 års utg.
Physical Description
 • 34 s : ill. (huvudsakligen i färg)
General Note
 • E-bok
Summary, etc
 • Sammanfattning : För att belysa miljöeffekter vid akuta olyckor med kondenserade gaser har tall, under kontrollerade former vid tre olika årstider, utsatts för klorgasexponering. Samtidigt utvärderades en praktisk metod för fältstudier av andra kondenserade gasers akutpåverkan på vegetation. Tallen uppvisade under sin tillväxtperiod allvarliga skador redan vid låga exponeringskoncentrationer och kort exponeringstid. Under tidig sträckningsfas förblev dock årsbarren i det närmaste oskadade. Efter avslutad barrsträckning påverkades alla barren likvärdigt. Mycket liten exponeringseffekt uppmättes under barrens vintervila i kombination med temperaturer under 0°C. Resultatet av klorgasexponeringen blev allvarligare än väntat. Under perioden april till november blir det troliga resultatet av 5 ppm klorgas i 5 minuter att alla tallar dör. Effekterna av gasen blir dock inte nödvändigtvis synliga omedelbart, varför kontinuerlig efterkontroll är nödvändig. Den använda metoden fungerade bra och är med små förändringar användbar även med andra referensväxter och modellsubstanser.
Language Note
 • Med sammanfattning på engelska
Subject - Topical Term
 • Klor
 • Miljöskador
 • Olyckor
 • Ekotoxikologi
 • Miljö Föroreningar
Index Term - Uncontrolled
 • Gasutsläpp
Added Entry - Corporate Name
 • Statens räddningsverk
Holding Institution
 • SRV
Electronic Location and Access
 • https://rib.msb.se/filer/pdf/11379.pdf Fulltext
*000   nam     3
*0011843
*007cr
*008990930s1998  sw  ze   |00 0 swe
*019 $bga,la,na
*0247 $2P21-257-98
*029 $a11379
*084 $aUhc$2kssb
*1001 $aEgberth, Mikael,$d1966-
*24500$aAkuta effekter på tall vid vådautsläpp av klorgas :$bFoU rapport /$cMikael Egberth
*250 $a1998 års utg.
*260 $aKarlstad :$bRäddningsverket,$c1998
*300 $a34 s :$bill. (huvudsakligen i färg)
*500 $aE-bok
*520 $aSammanfattning : För att belysa miljöeffekter vid akuta olyckor med kondenserade gaser har tall, under kontrollerade former vid tre olika årstider, utsatts för klorgasexponering. Samtidigt utvärderades en praktisk metod för fältstudier av andra kondenserade gasers akutpåverkan på vegetation. Tallen uppvisade under sin tillväxtperiod allvarliga skador redan vid låga exponeringskoncentrationer och kort exponeringstid. Under tidig sträckningsfas förblev dock årsbarren i det närmaste oskadade. Efter avslutad barrsträckning påverkades alla barren likvärdigt. Mycket liten exponeringseffekt uppmättes under barrens vintervila i kombination med temperaturer under 0°C. Resultatet av klorgasexponeringen blev allvarligare än väntat. Under perioden april till november blir det troliga resultatet av 5 ppm klorgas i 5 minuter att alla tallar dör. Effekterna av gasen blir dock inte nödvändigtvis synliga omedelbart, varför kontinuerlig efterkontroll är nödvändig. Den använda metoden fungerade bra och är med små förändringar användbar även med andra referensväxter och modellsubstanser.
*546 $aMed sammanfattning på engelska
*592 $aRIB$b2002-09-06
*592 $aRETRO$b2002-09-06
*592 $auppdateringsbas$b2004-05-11
*650 4$aKlor
*650 4$aMiljöskador
*650 4$aOlyckor
*650 4$aEkotoxikologi
*650 4$aMiljö Föroreningar
*653 $aGasutsläpp
*7101 $bStatens räddningsverk
*850 $aSRV
*852 $cUhc
*856 $uhttps://rib.msb.se/filer/pdf/11379.pdf$yFulltext
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Documents 
Send to