MSB Karlstad

   
 
Yttre faktorers inverkan på miljökonsekvenser vid olyckor : FoU rapport P21-158/96
Your basket is empty
Vis
Location
 • Ps:uh
Main Entry - Personal Name
 • Liljedahl, Birgitta
Title Statement
 • Yttre faktorers inverkan på miljökonsekvenser vid olyckor : FoU rapport P21-158/96
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Statens räddningsverk, Karlstad : 1996
SAB Classification Code
Other Classification Number
 • Uhc
 • Ps
 • Ps-c
 • Ps:uh
Edition Statement
 • 1996 års utg.
Physical Description
 • 24 s.
General Note
 • E-bok
Summary, etc
 • Sammanfattning : Räddningsverket skall utreda och ge förslag till samhällets beredskap rörande oljeolyckor och andra olyckor med svåra miljökonsekvenser. Denna rapport syftar till att ge en översikt över ett antal viktiga faktorer som kan vara avgörande för svårighetsgraden av en miljöolycka. Rapporten beskriver vidare hur dessa faktorer i sin tur kan påverkas av bl a de yttre förhållanden som råder vid olyckstillfället. Begreppet miljökonsekvens diskuteras kort, utifrån lokal påverkan på recipienten, påverkan på Naturvårdsverkets "13 miljöhot" samt påverkan på lokala miljömål. Fyra faktorer är avgörande för miljökonsekvensen av en olycka : 1. Källstyrkan hos utsläppet ; 2. Ämnets (ämnenas) farlighet ; 3. Spridningsförutsättningarna på platsen för olyckan ; 4. Känsligheten hos recipeinten som drabbas av utsläppet. Det konstateras att både räddningstjänstens insats och skadeförebyggande åtgärder i flera avseenden kan påverka alla dessa faktorer. Rapporten fokuserar på hur de fyra faktorerna (och därmed miljökonsekvensen) även kan påverkas av de naturliga, yttre förhållanden som råder vid olyckstillfället. Ett stort antal parametrar samverkan med (och motverkar) varandera i de komplexa förlopp som tillsammans kommer att avgöra svårighetsgraden av en miljöolycka. Exempelvis utströmningsfaktor, giftighet, infiltration, biologisk nedbrytning, förångning, vindstyrka och turbulens. Dessa faktorer kan variera på ett dynamiskt sätt, beroende på hur bl a temperatur, solens in/utstrålning, nederbörd, syreförhållandet och pH-värdet varierar under dygns- och årstidsväxlingarna. Känsligheten hos recipienten kommer också att variera under olika tider på året. Trots komplexiteten hos alla de faktorer som styr den slutliga miljökonsekvensen, finns det goda förutsättningar att på ett systematiskt vis studera och fördjupa kunskapen hur en och samma olycka kan orsaka varierande miljöpåverkan. Det är viktigt att räddningstjänst, miljökontor och andra berörda tillhandahålls redskap i utbildnings- och planeringsarbetet för att lättare kunna identifiera vilka olyckor som kan förväntas ge svåra miljökonsekvenser och för att snabbt se vilka faktorer som orsakat olyckans svårighetsgrad. Till detta kan olika förenklade, väl validerade metoder behövas. Bränder utgör ca 48% medan "enbart utsläpp" är den näst vanligaste olycksformen med ca 37% av alla olyckor. De senare kan väntas ha ett relativt förutsägbart förlopp och är relevanta för scenarier där varierande svårighetsgrad av miljöpåverkan beräknas vid exempelvis vinter- och sommarförhållanden eller för olika insatstaktik. Vid utvärdering av miljöolyckor eller utarbetande av realistiska scenarier bör dessa omfatta såväl det skadeförebyggande steget, räddningsinsatsen som de yttre förhållandena vid olyckstillfället. Mer oförutsägbara olyckor bedöms (ännu) inte som lika meningsfulla att fördjupa då kunskapsuppbyggandet om dera "basförutsättningar" fortfarande pågår.
Language Note
 • Med sammanfattning på engelska
Subject - Topical Term
 • Räddningstjänst
 • Olyckor
 • Miljöskador
 • Miljövård
 • Miljö Naturskydd
Added Entry - Corporate Name
 • Räddningsverket
Holding Institution
 • SRV
Electronic Location and Access
 • https://rib.msb.se/filer/pdf/4974.pdf Fulltext
ISBN
 • 91-88890-45-7
*000   nam     3
*001141
*007cr
*008        sw      ||| 0|swe
*019 $bga,la,na
*020 $a91-88890-45-7$x91-88890-45-7
*0247 $2P21-158/96
*029 $a4974
*0410 $aswe$beng
*084 $aUhc$2kssb
*084 $aPs$2kssb
*084 $aPs-c$2kssb
*084 $aPs:uh$2kssb
*1001 $aLiljedahl, Birgitta
*24500$aYttre faktorers inverkan på miljökonsekvenser vid olyckor :$bFoU rapport P21-158/96 /$c[utarbetad av Birgitta Liljedahl]
*250 $a1996 års utg.
*260 $aKarlstad :$bStatens räddningsverk,$c1996
*300 $a24 s.
*500 $aE-bok
*520 $aSammanfattning : Räddningsverket skall utreda och ge förslag till samhällets beredskap rörande oljeolyckor och andra olyckor med svåra miljökonsekvenser. Denna rapport syftar till att ge en översikt över ett antal viktiga faktorer som kan vara avgörande för svårighetsgraden av en miljöolycka. Rapporten beskriver vidare hur dessa faktorer i sin tur kan påverkas av bl a de yttre förhållanden som råder vid olyckstillfället. Begreppet miljökonsekvens diskuteras kort, utifrån lokal påverkan på recipienten, påverkan på Naturvårdsverkets "13 miljöhot" samt påverkan på lokala miljömål. Fyra faktorer är avgörande för miljökonsekvensen av en olycka : 1. Källstyrkan hos utsläppet ; 2. Ämnets (ämnenas) farlighet ; 3. Spridningsförutsättningarna på platsen för olyckan ; 4. Känsligheten hos recipeinten som drabbas av utsläppet. Det konstateras att både räddningstjänstens insats och skadeförebyggande åtgärder i flera avseenden kan påverka alla dessa faktorer. Rapporten fokuserar på hur de fyra faktorerna (och därmed miljökonsekvensen) även kan påverkas av de naturliga, yttre förhållanden som råder vid olyckstillfället. Ett stort antal parametrar samverkan med (och motverkar) varandera i de komplexa förlopp som tillsammans kommer att avgöra svårighetsgraden av en miljöolycka. Exempelvis utströmningsfaktor, giftighet, infiltration, biologisk nedbrytning, förångning, vindstyrka och turbulens. Dessa faktorer kan variera på ett dynamiskt sätt, beroende på hur bl a temperatur, solens in/utstrålning, nederbörd, syreförhållandet och pH-värdet varierar under dygns- och årstidsväxlingarna. Känsligheten hos recipienten kommer också att variera under olika tider på året. Trots komplexiteten hos alla de faktorer som styr den slutliga miljökonsekvensen, finns det goda förutsättningar att på ett systematiskt vis studera och fördjupa kunskapen hur en och samma olycka kan orsaka varierande miljöpåverkan. Det är viktigt att räddningstjänst, miljökontor och andra berörda tillhandahålls redskap i utbildnings- och planeringsarbetet för att lättare kunna identifiera vilka olyckor som kan förväntas ge svåra miljökonsekvenser och för att snabbt se vilka faktorer som orsakat olyckans svårighetsgrad. Till detta kan olika förenklade, väl validerade metoder behövas. Bränder utgör ca 48% medan "enbart utsläpp" är den näst vanligaste olycksformen med ca 37% av alla olyckor. De senare kan väntas ha ett relativt förutsägbart förlopp och är relevanta för scenarier där varierande svårighetsgrad av miljöpåverkan beräknas vid exempelvis vinter- och sommarförhållanden eller för olika insatstaktik. Vid utvärdering av miljöolyckor eller utarbetande av realistiska scenarier bör dessa omfatta såväl det skadeförebyggande steget, räddningsinsatsen som de yttre förhållandena vid olyckstillfället. Mer oförutsägbara olyckor bedöms (ännu) inte som lika meningsfulla att fördjupa då kunskapsuppbyggandet om dera "basförutsättningar" fortfarande pågår.
*546 $aMed sammanfattning på engelska
*592 $aRIB$b2002-08-26
*592 $aRETRO$b2002-08-26
*592 $auppdateringsbas$b2004-05-11
*592 $aNYTT$b2004-06-11$c2004-06-15
*650 4$aRäddningstjänst
*650 4$aOlyckor
*650 4$aMiljöskador
*650 4$aMiljövård
*650 4$aMiljö Naturskydd
*7102 $aRäddningsverket
*850 $aSRV
*852 $cPs:uh
*856 $uhttps://rib.msb.se/filer/pdf/4974.pdf$yFulltext
*910 $aStatens räddningsverk
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Documents 
Send to