MSB Revinge

   
Your basket is empty
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 30 hits
  TitleAuthorYearMat. 
Data pager
Data pager
123
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Aktionsforskning i praktiken : erfarenheter och reflektioner
O:dd
 2004Book or leaflet 2 av 2
 Att förklara samhället
O:dd
 1997Book or leaflet 3 av 3
 Att presentera kvalitativa data : framställningsstrategier för empiriredovisning
Nylén, Ulrica, 1961-
O:dd
Nylén, Ulrica, 1961- 2005Book or leaflet 1 av 1
 Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter
Backman, Jarl, 1941-
O:dd
Backman, Jarl, 1941- 1985Book or leaflet 1 av 1
 Att skriva vetenskapliga uppsatser
Widerberg, Karin, 1949-
O:dd
Widerberg, Karin, 1949- 1995Book or leaflet 7 av 7
 Att utveckla kunskap : om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning
Johansson-Lindfors, Maj-Britt, 1950-
O:dd
Johansson-Lindfors, Maj-Britt, 1950- 1993Book or leaflet 6 av 6
 Den uppenbara verkligheten : val av samhällsvetenskaplig metod
Andersen, Ib
O:dd
Andersen, Ib 1998Book or leaflet 6 av 6
 Enkätboken
Trost, Jan, 1935-2018 Författare/medförfattare
O:dd
Trost, Jan, 1935-2018 Författare/medförfattare 2016Book or leaflet 4 av 4
 Fallstudien som forskningsmetod
Merriam, Sharan B.
O:dd
Merriam, Sharan B. 1994Book or leaflet 1 av 1
 Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Denscombe, Martyn
O:dd
Denscombe, Martyn 2000Book or leaflet 5 av 5